Get Adobe Flash player

 

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z .o.o.

uprzejmie informuje Szanownych Klientów, iż z dniem 01.10.2014 r. otwiera
Internetowe Biuro Obsługi Klienta  (IBOK)
zapewniające profesjonalną i kompleksową obsługę Odbiorców za pośrednictwem internetu.

Czytaj więcejZabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z .o.o.

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215

uprzejmie informuje Szanownych Klientów,
iż zgodnie z Art. 24 ust.8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
 w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz. 858)

wprowadza
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
które będą obowiązywały na terenie miasta Zabrze
w okresie od 31.03.2014 r. do 30.03.2015 r.

Załącznik nr I do wniosku Taryfowego

Skrócony cennik


 

Film z okazji 130 Lat Zabrzańskich Wodociągów

Film do obejrzenia tutaj

 


 

Pierwsze wzmianki na temat działalności wodociągów w Zabrzu sięgają XIX wieku. Rozwój nastąpił na początku XX wieku. Wtedy to powstał zbiornik wieżowy przy ulicy Zamoyskiego oraz pierwsze oczyszczalnie ścieków w Maciejowie, Mikulczycach i Biskupicach.
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w obecnej formie organizacyjnej powstała w 1995 r. Głównym zadaniem ZPWiK Sp. z o.o. jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Zabrza, odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie. 
Miasto Zabrze zasilane jest w wodę z dwóch ujęć własnych oraz z ujęć będących we władaniu GPW. Około 40% wody pochodzi z głębinowych ujęć własnych w Grzybowicach i Mikulczycach, zaś około 60% pochodzi z ujęć Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Działalność swą prowadzi Spółka na 419,4 km sieci wodociągowej i 254,7 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto Spółka eksploatuje 5 studni głębinowych, 32 przepompowni ścieków oraz 2 oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

 

Copyright ZPWiK Sp. z o.o. © 2012.