Get Adobe Flash player

 Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z .o.o.

uprzejmie zawiadamia o skróconych godzinach urzędowania w dniach:

 24.12.2014 r.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA  czynne od godziny 700 do 1200

KASA czynna od godziny 800 do 1200

31.12.2014 r.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA  czynne od godziny 700 do 1200

KASA czynna od godziny 800 do 1200

 

                                                                                    Serdecznie zapraszamyZabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z .o.o.

uprzejmie informuje Szanownych Klientów, iż z dniem 01.10.2014 r. otwiera
Internetowe Biuro Obsługi Klienta  (IBOK)
zapewniające profesjonalną i kompleksową obsługę Odbiorców za pośrednictwem internetu.

Czytaj więcejZabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z .o.o.

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215

uprzejmie informuje Szanownych Klientów,
iż zgodnie z Art. 24 ust.8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
 w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz. 858)

wprowadza
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
które będą obowiązywały na terenie miasta Zabrze
w okresie od 31.03.2014 r. do 30.03.2015 r.

Załącznik nr I do wniosku Taryfowego

Skrócony cennik


 

Film z okazji 130 Lat Zabrzańskich Wodociągów

Film do obejrzenia tutaj

 


 

Pierwsze wzmianki na temat działalności wodociągów w Zabrzu sięgają XIX wieku. Rozwój nastąpił na początku XX wieku. Wtedy to powstał zbiornik wieżowy przy ulicy Zamoyskiego oraz pierwsze oczyszczalnie ścieków w Maciejowie, Mikulczycach i Biskupicach.
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w obecnej formie organizacyjnej powstała w 1995 r. Głównym zadaniem ZPWiK Sp. z o.o. jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Zabrza, odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie. 
Miasto Zabrze zasilane jest w wodę z dwóch ujęć własnych oraz z ujęć będących we władaniu GPW. Około 40% wody pochodzi z głębinowych ujęć własnych w Grzybowicach i Mikulczycach, zaś około 60% pochodzi z ujęć Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Działalność swą prowadzi Spółka na 419,4 km sieci wodociągowej i 254,7 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto Spółka eksploatuje 5 studni głębinowych, 32 przepompowni ścieków oraz 2 oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

 

Copyright ZPWiK Sp. z o.o. © 2012.