Get Adobe Flash player

Oczyszczalnia Mikulczyce

ul. Leśna 168, 41-800 Zabrze
Tel./fax (+4832) 271-46-83

Kierownik: mgr inż. Ilona Kowalczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Oczyszczalnia Zabrze-Mikulczyce przy ul. Leśnej 168 początki swe datuje na pierwszą połowę XX wieku. Już wówczas na tym terenie powstała oczyszczalnia ścieków – zbiorniki Imhoffa . Dzisiaj pozostałością po niej są dwa budynki: mieszkalny i budynek, który aktualnie został adoptowany na magazyn wapna chlorowanego.

Oczyszczalnia została oddana do użytku w 1989 roku. Jej projekt wykonało BPGW-Ś „Hydrosan” Gliwice w pierwszej połowie lat 80.

Obecny stan oczyszczalnia zawdzięcza modernizacji wykonanej w latach 2001-3 na bazie projektu wykonanego przez Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Usługowe INSTER Sp. z o.o. Gliwice. Generalnym wykonawcą był Zakład Produkcyjno-Usługowy MIELCBUD Sp. z o.o. Zabrze.

   
 • projektowa przepustowość 6300 m3/d,
 • średnio dobowa przepustowość Qd śr. = 5000 m3/d,
 • średnio godzinowy dopływ Q = 208 m3/h,
 • LMR = 15.784 mieszkańców,
 • Powierzchnia oczyszczalni 6,55 ha

Modernizacji poddano następujące obiekty:

 • pompownie ścieków Io
 • budynek krat
 • pompownie ścieków IIo
 • reaktor biologiczny
 • osadniki wtórne
 • stacja dmuchaw
 • składowisko osadu odwodnionego

Schemat technologiczny.

Ścieki komunalne dopływające do oczyszczalni ścieków z części północnej dzielnicy Zabrza – Mikulczyc przepompowywane są za pomocą pompowni Io na kratę mechaniczną zainstalowaną w budynku krat.

Na kratę dopływają również, w sposób grawitacyjny ścieki komunalne z południowej części terenu Mikulczyc. Na kracie następuje oddzielenie skratek zawartych w ściekach, które okresowo są wywożone na Miejskie Składowisko Odpadów w Zabrzu. W Hali Krat zainstalowana jest także zlewnia nieczystości Feko do odbierania nieczystości dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Następnie ścieki dopływają do dwukomorowego piaskownika poziomego, gdzie następuje separacja ziarnistej zawiesiny zawartej w ściekach. Do usuwania piasku z dna komór piaskowych, piaskownika, służy specjalnie przystosowane do tego celu urządzenie mechaniczne – zgarniacz piasku. Piasek jest gromadzony na poletku piasku, z którego jest okresowo wywożony.

Oczyszczone mechanicznie ścieki (pozbawione skratek i zawiesiny mineralnej) kierowane są za pomocą pompowni IIo na wielofunkcyjny reaktor biologiczny. Do pompowni ścieków IIo kierowany jest również osad recyrkulowany, który wspólnie z oczyszczonymi mechanicznie ściekami komunalnymi jest przetłaczany do komory defosfatacji reaktora biologicznego.

W komorze defosfatacji następuje w warunkach beztlenowych uwolnienie związanych biologicznie fosforanów. Do wspomagania procesu defosfatacji służy instalacja dozowania związków żelaza (PIX).

Z komory defosfatacji ścieki kierowane są do komory denitryfikacji, do której jednocześnie recyrkulowane są ścieki z komory nitryfikacji. W komorze denitryfikacji w warunkach niedoboru tlenu następuje proces biologicznego usuwania azotu gazowego z jednoczesnym utlenieniem związków organicznych. Następnie ścieki doprowadzane są do komory nitryfikacji, gdzie w warunkach tlenowych zachodzi proces rozkładu substancji organicznych z jednoczesną nitryfikacją.

Źródłem powietrza są dmuchawy, które dostarczają odpowiednią ilość powietrza do rusztu napowietrzającego, zainstalowanego w reaktorze biologicznym, służącego do drobno pęcherzykowego napowietrzania ścieków.

Oczyszczone ścieki biologiczne odpływają z reaktora biologicznego do dwóch osadników wtórnych (radialnych), w których następuje rozdzielenie oczyszczonych ścieków od osadu czynnego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są kanałem otwartym bezpośrednio do odbiornika, natomiast osad częściowy jest recyrkulowany do pompowni ścieków IIo a nadmierny, kierowany jest do komory czerpnej pompowni osadu nadmiernego. Na kanale odprowadzającym oczyszczone ścieki do odbiornika wykonane jest koryto pomiarowe ze zwężką Venturiego, służące do pomiaru ilości odprowadzanych, oczyszczonych ścieków komunalnych do potoku Żernickiego.

Osad nadmierny przepompowywany jest do mechanicznego zagęszczacza, gdzie poddawany jest mechanicznemu odwodnieniu przy zastosowaniu przewoźnej prasy taśmowej.

Powieksz

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych jest potok Żernicki (prawobrzeżny dopływ rzeki Bytomki). Obecny poziom zanieczyszczenia cieku kwalifikuje wody potoku jako pozaklasowe. Powierzchnia zlewni potoku wynosi 38,9 km2.

Wyniki pracy oczyszczalni ścieków za 2017 rok

Wskaźnik

Jednostka

Wartość dopuszczalna

Ścieki oczyszczone

Stopień redukcji %

ChZT

mgO2/dm3

125

22,67

96,91

BZT5

mgO2/dm3

15

2,65

99,19

Zawiesina ogólna

mg/dm3

35

2,78

98,98

Azot ogólny

mgN/dm3

10

6,97

94,34

Fosfor ogólny

mgP/dm3

1

0,26

98,03

 

 

Opis obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków Zabrze-Mikulczyce

PRZEPOMPOWNIA IO

Pompy Sarlin SV044CH 3,6 kW (wydajność 11,5-16,5 dm3/s) - 3 szt.
Zawory zwrotne z kulowym elementem zamykającym produkcji Sarlin - 3 szt.
Zasuwy nożowe EBRO typu EBES z napędami elektrycznymi AUMA typu S.A - 6 szt.

HALA KRAT

Krata taśmowo-hakowa Nogco-Guard NG/NT NOGGERATH (prześwit 6 mm) -1szt.
Praso-płuczka skratek NOGGERATH -1 szt.
Krata awaryjna – ręczna (prześwit 20 mm) -1 szt.
Stacja zlewna FEKO -1 szt.
Zastawki kanałowe szer. 800 mm - 4 szt.

PIASKOWNIK

Dwa kanały technologiczne: dł. 33,4 m, szer. 5,4 m, gł. 2,88 m. -1szt.
Zgarniacz piasku -1szt.
Zastawki kanałowe szer. 800 mm - 4szt.

PRZEPOMPOWNIA IIO

Pompa SARLIN typ S1 224L 22 kW (wyd. 86-109 dm3/s) - szt. 4
Zasuwa nożowa EBRO typ EBES DN200 z nap. el. AUMA SA10.1 A45 - 4 szt.
Zasuwa nożowa EBRO typ EBES DN300 z nap. el. AUMA SA10.1 A45 - 4 szt.
Zawór zwrotny z kulowym elementem zamykającym SARLIN DN200 - 4 szt.
Pompa odwadniająca AP 12.40.08.A1 - 1 szt.

REAKTOR

Komora osadu czynnego podzielona jest na strefy:
defosfatacji – 664 m3
denitryfikacji – 2223 m3
nitryfikacji – 4360 m3

STACJA DOZOWANIA PIX-u

Zbiorniki cylindryczne typ 200 AC – 16 o poj. 16 m3 - 2 szt.
Zespół dozujący: 2 pompy dozujące, 2 zawory elektromag, armatura zab. - 2 szt.

OSADNIKI WTÓRNE

Osadniki radialne śr. 21 m - 2 szt.
czynna głębokość osadnika – 2,6 m
pojemność czynna osadnika – 900 m3

STACJA DMUCHAW

Dmuchawy SPOMASZ typ DITL R 70T – wyd. 2156 m3/h - 3 szt.
ciśnienie – 60 kPa
moc – 55 kW

PRASA

przepustowość – 5-6 m3/h,
napęd NORD – 1,1 kW,
zapotrzebowanie wody – 5,8 m3/h – 5 barów (używana woda technologiczna),
szerokość taśmy: dolna – 1000 mm, górna – 1000 mm,
długość taśmy: dolna – 10880 mm, górna – 14800 mm,
ciężar pełna – 7000 kg
stacja polielektrolitu – automatyczna proszek / płynny.

ZAGĘSZCZACZ:

przepustowość – 30-40 m3/h,
napęd NORD – 0,75 kW,
zapotrzebowanie wody – 5,8 m3/h – 5 barów (używana woda technologiczna),
szerokość taśmy – 1180 mm,
długość taśmy – 6660 mm,
ciężar pełna – 1100 kg,
stacja polielektrolitu – automatyczna 1/ płynny.

 

CookiesAccept

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta może wyrazić zgodę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Od chwili uzyskania tych informacji decyzja korzystania z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako świadomy wybór użytkownika.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 215
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

10. Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

 

Aplikacje mobilne a pliki cookies
Podobnie, jak w przypadku witryny internetowej, Użytkownik aplikacji mobilnej Operatora Serwisu jest informowany o wykorzystywaniu plików działających podobnie do cookies w przeglądarce internetowej.

Pliki takie mają za zadanie m. in. zapisywanie informacji o preferencjach Użytkownika, jak również ustawień aplikacji.

Komunikat informujący o wykorzystywaniu takich plików widnieje na stronach, z których można legalnie aplikacje Operatora Serwisu pobrać, tj. w sklepach producentów mobilnych systemów operacyjnych.

Instalacja i użytkowanie aplikacji mobilnych Operatora Serwisu pobranych z jakiegokolwiek źródła jest traktowana jako wyrażenie zgody na zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików działających podobnie do plików cookies.

W przypadku braku zgody na ww. należy zaprzestać użytkowania aplikacji oraz usunąć ją z urządzenia końcowego.

 

PLIKI COOKIES - INSTRUKCJA
Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików cookies

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych
W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
 • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
 • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorerzezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 • wybrać zakładkę "Prywatność";
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

 • kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
 • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
 • kliknąć ikonę "Prywatność";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player
Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych urządzeń mobilnych
Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych:

W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki.