Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

 

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o.

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215

uprzejmie informuje Szanownych Klientów,
iż zgodnie z Art. 24 ust.8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
 w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz. 858)

wprowadza
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
które będą obowiązywały na terenie miasta Zabrze
w okresie od 31.03.2015 r. do 30.03.2016 r.

Załącznik nr I do wniosku Taryfowego

Skrócony cennik

 Stary cennik znajduje się w strefie: Cenniki

Copyright ZPWiK Sp. z o.o. © 2012.