Get Adobe Flash player

 

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 ZABRZE, ul. Wolności 215

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Trocera w Zabrzu 

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Urbana w Zabrzu

 


Zabrzańskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 ZABRZE, ul. Wolności 215

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Odbiór i zagospodarowanie skratek, zawartości piaskowników, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, wytwarzanych przez ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu

 


Zabrzańskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 ZABRZE, ul. Wolności 215

ogłasza przetarg na:

 

1. Przebudowa rozdzielni SN dla studni nr 2 i 3 w Świętoszowicach


Zabrzańskie PrzedsiębiorstwoWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 ZABRZE, ul. Wolności 215

ogłasza:

Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

„Dostawa energii elektrycznej dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.”

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - link
 2.  Ogłoszenie - wersja pdf do pobrania
 3. SIWZ
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 5. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  w formacie
 6. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty
 7. Załącznik nr 2 do SIWZ –  Formularz oferty  w formacie
 8. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw 
 9.  Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw  w formacie
 10. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

   11. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  w formacie

   12. Załącznik nr 5 do SIWZ – UMOWA

   13. Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz  JEDZ   w formacie

   14. Załącznik  nr 6 do SIWZ – Formularz JEDZ - wersja pdf do pobrania

   15. Uwagi/Wyjaśnienia/Zmiany(Aktualizacja 2017.09.20)

   16. Informacje z otwarcia ofert

 1. WYNIK

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolności 215

ogłasza

postępowanie w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.:

WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO -PROMOCYJNYCH

w ramach realizacji Projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem ZPWiK
Sp. z o.o. postępowania określającym zasady udzielania zamówień, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji zadań współfinansowanych
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
z dnia 18 stycznia 2017 roku.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (link do Bazy Konkurencyjności) - https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042792
 2. Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

      Załączniki nr 1-3 do IDW w formacie

 1. Tom II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
 2. Tom III SIWZ - Wzór umowy
 3. Uwagi/wyjaśnienia/zmiany SIWZ
 4. Informacje z otwarcia ofert
 5. Wynik

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolności 215

ogłasza

postępowanie w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.:

OPRACOWANIE I DOPROWADZENIE DO PUBLIKACJI 20 ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

w ramach realizacji Projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postępowania ZPWiK Sp. z o.o. określającym zasady udzielania zamówień, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2017 roku.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz ofertowy

3. Uwagi/Wyjaśnienia

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Wynik

                    


Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolności 215

ogłasza

postępowanie w trybie zapytania ofertowego

dla zadania pn.: ORGANIZACJA KONFERENCJI PRASOWYCH w ramach realizacji Projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem ZPWiK
Sp. z o.o. postępowania określającym zasady udzielania zamówień, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
z dnia 18 stycznia 2017 roku

 
Ogłoszenie o zamówieniu - link do Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1036907

 

1. Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Załączniki nr 1-3 do IDW

2. Tom II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

3. Tom III SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami

4. Uwagi/wyjaśnienia/zmiany SIWZ - Aktualizacja z dnia 19.06.2017 roku

5. Informacje z otwarcia ofert

6. Wynik


Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolności 215

ogłasza

postępowanie w trybie zapytania o cenę

dla zadania pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem ZPWiK
Sp. z o.o. postępowania określającym zasady udzielania zamówień, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
z dnia 18 stycznia 2017 roku

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - link do Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1031863
 2. Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców  
  Załącznik nr 1 do IDW   Załącznik nr 2 do IDW  Załącznik nr 3 do IDW
 3. Tom II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Tom III SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami
 5. Uwagi/wyjaśnienia/zmiany SIWZ
 6. Informacje z otwarcia ofert
 7. Wynik

 


Zabrzańskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 ZABRZE, ul. Wolności 215

ogłasza:

Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

„Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”

Część I - Roboty budowlane

Część II - Dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco - płuczącym do wywozu nieczystości płynnych

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - link
   Wersja pdf do pobrania
 2. Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
 3. Tom IIA SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Części I
 4. Tom IIB SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Części II
 5. Tom IIIA SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części I - plik ok. 1GB
 6. Tom IIIB SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części II
 7. Uwagi/wyjaśnienia/zmiany SIWZ  - Aktualizacja z dnia 10.03.2017 roku.

  8. Informacje z otwarcia ofert (20.03.2017)

  9. Wynik - CZĘŚĆ I

      Wynik – CZĘŚĆ II

 


 

CookiesAccept

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta może wyrazić zgodę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Od chwili uzyskania tych informacji decyzja korzystania z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako świadomy wybór użytkownika.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 215
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

10. Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

 

Aplikacje mobilne a pliki cookies
Podobnie, jak w przypadku witryny internetowej, Użytkownik aplikacji mobilnej Operatora Serwisu jest informowany o wykorzystywaniu plików działających podobnie do cookies w przeglądarce internetowej.

Pliki takie mają za zadanie m. in. zapisywanie informacji o preferencjach Użytkownika, jak również ustawień aplikacji.

Komunikat informujący o wykorzystywaniu takich plików widnieje na stronach, z których można legalnie aplikacje Operatora Serwisu pobrać, tj. w sklepach producentów mobilnych systemów operacyjnych.

Instalacja i użytkowanie aplikacji mobilnych Operatora Serwisu pobranych z jakiegokolwiek źródła jest traktowana jako wyrażenie zgody na zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików działających podobnie do plików cookies.

W przypadku braku zgody na ww. należy zaprzestać użytkowania aplikacji oraz usunąć ją z urządzenia końcowego.

 

PLIKI COOKIES - INSTRUKCJA
Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików cookies

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych
W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
 • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
 • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorerzezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 • wybrać zakładkę "Prywatność";
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

 • kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
 • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
 • kliknąć ikonę "Prywatność";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player
Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych urządzeń mobilnych
Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych:

W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki.